Akce školy 

1. 9. jsme společně s rodiči, učitelkami a panem starostou přivítali naše prvňáčky, kterých je v letošním školním roce 9.

Jako kažoročně čekaly na naše prvňáčky dárečky, ale i ostatní žáci nezůstali zkrátka.

Adaptační program se sportovními aktivitami společně s rodiči probíhal 15. 9., opékání párků, večerní procházka a spaní ve škole.

16. 9. jsme místo vyučování měli naučnou vycházku po Bruzovicích s panem Karbanem.

Tímto bych poděkovala všem maminkám za výpomoc, sportování s dětmi, prodej, vaření kávy, opékání a upečení dobrot!

 

 

 

V říjnu navštívili školu zaměstnanci české televize, aby s našimi dětmi natočili program Šikulové. Téma bylo v duchu blížící se zimy. Společnými silami vyrobili čepice, kluzáky do sněhu a ozdoby na vánoční stromeček z těstovin. Zbylo i pár chvil na pokusy s vodou a olejem, které se dětem moc líbily. Jak moc velcí šikulové jsou děti z bruzovské školy můžete posoudit sami – vysílání pořadu s našimi školáky bude na programu ČT Déčko v neděli 11. prosince 2016 od 11 hodin.

Ani školka nezahálí – poslední den v měsíci se v jejich prostorách sešli v hojném počtu rodiče se svými ratolestmi, aby si společně vydlabali ozdoby z dýní.  Akce byla velmi zdařilá a v dalších letech se bude určitě opakovat.

 
 
Předvánoční čas zavál i do naší školy a to cestou příjemně prožitého odpoledne maminek s dětmi i učitelkami, které jsme nazvali adventní keramické dílny. A co se tvořilo? Přeci vánoční ozdoby nejen na stromeček a další drobnůstky, které evokují vánoční čas. Už se stalo velmi hezkou každoroční tradicí rozsvěcení vánočního stromu spojeným s jarmarkem a vystoupením našich dětí i žáků v kostele, letos se přidal ještě menší bonus v podobě koncertu Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů, který ukončil své vystoupení s našimi žáky společně písní Halejuja.
Ve škole máme již nazdobený stromeček a dáreček od rodičů byl letos v podobě výletu do Rožnova pod Radhoštěm s názvem Vánoce na dědině. Všichni se mohli podívat, jak se kdysi žilo na vesnicích a jak se slavily Vánoce kdysi dávno.
Nás ještě čeká houslový koncert přímo ve škole, pak vystoupení našich předškoláků v Klubu důchodců, no a v lese na nás čekají zvířátka, kterým každým rokem nosíme společně s panem Karbanem dobrůtky do krmelců, na myslivecké chatě zdobíme stromeček a zpíváme koledy.
Ráda bych poděkovala rodičům, kteří nám pomohli zorganizovat Jarmark a podíleli se finančně na akci v Rožnově.
Dětem, žákům, zaměstnancům školy a Vám všem přeji požehnané Vánoce.
Krátká Jana